Andre lidelser

Bruk av laser til å behandle virus, bakterier, infeksjoner, ødem, arthrose og nerveskader gir gode resultater. Årsaken til dette er at laseren fremskynder legningsprosessen i kroppen.

Ulike lidelser
Virus og bakterier: Hvilken effekt har laserlyset på bakterier og virus? Veksten av både bakterier og virus kan stimuleres ved laserlyset når de formeres. Grunnen til at man ved behandling av infeksjoner ikke forverrer tilstanden, men at man tvert imot fremskynder legningen. Dette skyldes at immunforsvaret stimuleres mer enn mikroorganismene. Laserbehandlingen trenger noen ganger kombineres med antibiotika.

Ødem: Laserbehandling har en antiødematisk effekt (dvs. minker væskeansamling i vev), som baserer seg på en dilatasjon av lymfekar og minkende permeabilitet hos blodkar. Laserbehandling har også en regenerativ effekt på såvel lymfekar som på blodkar.

Arthroser: Behandles med Gallium-laser (5000Hz). Her er det ganske vanlig med en smertereaksjon etter behandlingen.

Nerveskade: Skadede nerver leges langsomt. Her er det uten tvil Indium-laser som er den beste. Et tegn på at laseren er effektiv er når pasienten opplever en uspesifisert urofølelse i det behandlede området.

Andre lidelser

  • Avtales etter konsultasjon

Vi tar forbehold om prisendring/feil i prislistene