Time bestilling:
tlf 38 07 20 44

Osteopati.

Osteopat Daniel Øyri DO MNOF

Project Description

Osteopat osteopatibehandling hos Saits KlinikkHVA ER OSTEOPATI

Osteopati er en behandlingsform hvor målet er å bedre pasientens helse og prestasjon ved hjelp av manuelle teknikker. Dette hviler på en god undersøkelse, der osteopaten redegjør hvor problemet er, hva som forårsaker det og hvordan det påvirker resten av kroppen. Årsaken til plagene er heller ikke alltid der det gjør mest vondt og ved å finne og behandle hele årsakskjeden får man en varig effekt samtidig som behandlingen blir mer skånsom. Dette gjør at man trenger færre behandlinger over tid.

Kroppen vår er og mer enn bare muskler og ledd: blod- og lymfeårer, nerver, bindevev, knokler og organer er alle deler i puslespillet. Hvordan disse fungerer individuelt og seg imellom avgjør hvordan osteopaten setter opp en helhetlig behandlingsplan. Derfor bruker osteopaten flere forskjellige typer grep og trykk avhengig av hva som er målet. Fra hardt til fjærlett behandles enkeltdeler mens osteopaten hele tiden har helheten til pasienten i bakhodet.

HISTORIE

Den første skolen for osteopati ble grunnlagt i 1892 av Andrew Taylor Still i Kirksville, Missouri. Noe av årsaken til dannelsen av osteopati var en mistillit til datidens legebehandling. Han mente kroppen var selvforsynt med de ressursene den trengte for god helse og at ved sykdom var disse ressursene blitt forstyrret. Det kunne komme av mange forskjellige årsaker som for eksempel: økt drag i muskler, redusert mobilitet i ledd, trykk over nerver . Da var idéen å behandle disse dysfunksjonene slik at optimal funksjon i kroppen ble gjenopprettet og man oppnådde best mulig helse. Dyp forståelse av anatomi var derfor en nøkkel til effektiv behandling. Tilsynelatende hjalp behandlingen mange, da de ble svært populære blant pasienter og selv har de skrevet om deres erfaringer som osteopater. Men de manglet mye av kunnskapen og mulighetene som vi har i dag og noen blindveier og feilsteg var uunngåelige.

Både osteopatien og legevitenskapen har utviklet seg mye siden den gang og nå er de mer i tråd med hverandre. Begge har utgangspunkt i naturvitenskapelige metoder og osteopatien er, ikke en erstatning for legene, men en utfyllende komponent i allmenn helse blant befolkningen. Osteopater i England har i dag rett til å henvise pasienter og skrive sykemeldinger. Andre land som har en lignende praksis inkluderer Australia, New Zealand, Frankrike, Finland, Island, Portugal, Lichtenstein, Malta, Tyrkia og Sveits. I disse landene betraktes ikke osteopati som alternativ medisin, men som en komplementær behandlingsform til andre behandlinger og medisinske intervensjon.

HOS OSTEOPATEN

En time hos osteopaten kan deles grovt inn i tre deler. Den første er anamnesen, som er en samtale der pasienten og osteopaten snakker om hva som er problemet og hvordan det oppstod. Dette hjelper veldig i diagnosering og man kan allerede her luke ut mye ganske fort, samtidig som det kan gi mistanke om alvorlig patologi som krever videre utredning. I tillegg skal pasienten etter en time oppnå en bedre forståelse for plagene sine og veien videre. Første gang går man igjennom hele sykehistorien slik at tidligere skader eller sykdom som kan ha relevans i dag kommer frem. Som pasient er det derfor lurt å bruke 5 min før man kommer til timen å tenke over tidligere skader, sykdom, operasjon etc. Skriv gjerne ned.

Del to er undersøkelsen. Undersøkelsen starter med generelle tester der hele kroppen blir undersøkt før en gradvis følger funn dypere og nøyere. Her utføres det nødvendige tester, som ortopediske og nevrologiske, for å avdekke/utelukke alvorlig skade e.l. Derfor kan denne biten være til forveksling svært lik det man har gjort hos legen. Etterpå kommer en osteopatisk undersøkelse som vurderer ledd, pust, muskler, nerver, blodkar, holdning, lymfe, bindevevsstrukturer, organ, knokler etc. Osteopaten får med dette et helhetlig bilde av hvordan pasientens kropp er skrudd sammen og hvordan den skal behandles. Ingen pasienter er like og samme diagnose hos to forskjellige pasienter vil få to forskjellige behandlinger.

Siste del blir da behandling. En osteopatisk behandling foregår utover mer enn bare det området som er vondt. Osteopaten har kartlagt hvordan dysfunksjoner andre steder i kroppen spiller inn og hvordan det skal løses. Mobilisering av ledd og muskler, manipulasjonsteknikker av ledd og avspenningsteknikker for bindevev er noen få eksempler på teknikker osteopaten bruker. For noen er behandling skånsom og relativt kort, mens den for andre kan være mer omfattende. Forskjellige pasienter med forskjellige plager ender i vidt forskjellige behandlingstimer. Pasientens ønsker og tilbakemeldinger er svært viktige for osteopaten, men behandlingen blir alltid satt opp etter faglige og profesjonelle kriterier. Etter behandlingen kan man oppleve trøtthet og være noe sliten en dag eller to. Dette er helt normalt. Gi kroppen tid til å slappe av og drikk gjerne litt ekstra vann.

Falt du på isen, var uheldig på trening eller gjorde andre ting som ledet opp til dagens problem? Om du husker hva som skjedde kan det hjelpe i diagnosering.

Ved førstegangskonsultasjon går vi blant annet over skader, sykdom, operasjoner, allergier, medisiner etc så ta gjerne noen minutter før timen og tenk gjennom din sykehistorie.

Kort oppfølging kan være nok ved mindre problemstillinger og/eller på slutten av en behandlingsperiode.

Dersom trykkbølgebehandling blir integrert i behandlingen er det inkludert ved førstegangs- og oppfølgingskonsultasjon. Ved kort oppfølging blir det 50 kr ekstra, totalt 500,-.

 

Førstegangskonsultasjon          (opptil 75 min)   700,-

Oppfølging                                   (opptil 60 min)   700,-

Kort oppfølging                           (opptil 30 min)   450,-

 

 

Share
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...